De handreiking 'Weten of vergeten?' laat zien hoe informatiemanagers en -beheerders in de dagelijkse praktijk kunnen omgaan met de AVG in samenhang met de Archiefwet. Deze 2 zijn prima met elkaar te combineren. Sterker nog: ze kunnen niet zonder elkaar.

Hoe gaat u om met de vereiste van de AVG om persoonsgegevens te beschermen en de vereiste van de Archiefwet om stukken te bewaren? De koepel van archivarissen KVANBRAIN stelde een handreiking op om informatiemanagers en -beheerders hierbij te ondersteunen. Doel is dat zij een goede gesprekspartner zijn voor privacyfunctionarissen en FG’s. Volgens de handreiking spreken de Archiefwet en AGV elkaar niet tegen. Sterker nog: een goede uitvoering van de AVG kan niet zonder ook de Archiefwet uit te voeren en andersom.

Scope

De handreiking beperkt zich tot informatie die op grond van de Archiefwet uiteindelijk vernietigd moet worden en permanent te bewaren informatie die nog niet is overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Twee delen

Het eerste deel van de handreiking legt uit wat er op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen organisaties moet gebeuren om aan de AVG én de Archiefwet te voldoen, met veel praktijkvoorbeelden en tips.

Het tweede deel heeft de opzet van een naslagwerk en diept een aantal onderwerpen waaronder:

  • het bewaren en vernietigen van informatie met persoonsgegevens;
  • de keuze van passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens;
  • de omgang met bijzondere persoonsgegevens;
  • het BSN;
  • de actieve publicatie van informatie met persoonsgegevens en 
  • het ‘recht op vergetelheid’ en andere rechten van burgers.

Meer informatie