Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is geen eenvoudige zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen, verscheen in 2011 de eerste editie van de '100 Ideeën voor gemeentelijke regelgevers': een handreiking die speciaal voor de VNG was geschreven door prof. mr. Willem Konijnenbelt. In 2015 verscheen een tweede, uitgebreide editie die in 2016 licht is bewerkt. Nu is er, wederom door Willem Konijnenbelt, gewerkt aan een derde editie.

Aanpassingen

In deze nieuwe editie is het zesde hoofdstuk van deel I, ‘Enkele bijzondere onderwerpen’, wat verder uitgebreid, wordt bij het onderwerp bekendmaken en beschikbaar stellen nauw aangesloten bij de praktijk van KOOP, en zijn drie aanbevelingen tot één aanbeveling samengevoegd, zodat er plaats vrijkwam voor twee nieuwe aanbevelingen.

Meer informatie