Deze week heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister, de VNG en de andere koepels over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Er is afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.

Het streven is om het uitstel zo kort mogelijk te houden, maar om uiteraard wel tot een realistische nieuwe datum voor de inwerkingtreding te komen. Daarvoor moet de nodige informatie verzameld en geanalyseerd worden. Het gaat onder andere om een voortgang van de realisatie van de laatste technische functionaliteiten en de uitkomsten van de voortgangsmonitor. Oorspronkelijk zou op basis van deze informatie in juni worden gekeken naar de datum van inwerkingtreding. Nu al besloten is om de wet uit te stellen, is met de minister afgesproken om ook zo snel mogelijk met een nieuwe datum te komen. Het streven is om dat in mei te doen.

Transitietermijnen en de invoeringsdatum Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op of vlak na het moment waarop de nieuwe datum bekend is, wordt ook bepaald wat het effect is op de transitietermijnen voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De inwerkingtreding van de Wkb zal niet eerder zijn dan die van de Omgevingswet. De VNG streeft erna om deze tegelijkertijd in werking te laten treden. 

Meer informatie