In februari is de wijziging van de Wet inburgering in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding door de Tweede Kamer aangenomen.

De beoogde datum van inwerking van de gewijzigde wet was 1 juli 2017. Maar omdat de parlementaire behandeling meer tijd in beslag neemt dan voorzien is deze datum niet haalbaar gebleken. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is gepland op 13 juni.

Naar verwachting 1 oktober 2017

Bij instemming door de Eerste Kamer zal naar verwachting op 1 oktober 2017 de gewijzigde Wet inburgering in werking treden.

Toekenning rijksbijdrage

De toekenning van de rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding (zoals beschreven in de gewijzigde Wet inburgering) aan gemeenten zal vanaf 1 oktober 2017 geschieden via een decentralisatie-uitkering.

Tot die datum blijft de uitkering van het budget voor maatschappelijke begeleiding via het COA lopen conform de huidige praktijk.

Meer informatie