In verband met de positieve reacties en de wens van collega gemeenten, organiseert VNG Naleving in 2021 wederom een aantal lunchcafés.

In een kleine samenstelling (max. 10 personen) praten we met elkaar (via Teams) over de ontwikkelingen rondom misbruik, oneigenlijk gebruik (M&O) en rechtmatigheid van de Tozo-regeling. Zittend aan de “stamtafel” gaan wij met u in gesprek.

Beleid

Dit keer willen we stilstaan bij het schrijven en vormgeven van het M&O-beleid en het plan van aanpak. Een format voor  M&O beleid is er niet, echter is gebleken dat door met elkaar van gedachten te wisselen er meer inzichten ontstaan, waarmee gemeenten elkaar verder op weg helpen. Vanuit het Ministerie van SZW is op 15 december een nieuwe versie van de handreiking gepubliceerd. Hierin wordt onder andere stilgestaan bij de financiële verantwoording, welke eisen de wet- en regelgeving stelt ten aanzien van M&O-beleid en wat daarin is geregeld omtrent de handhaving. Dit is handig met het oog op de accountantscontrole die in januari 2021 start en het van belang is dat de gemeente in januari 2021 het M&O-beleid en controle plan Tozo heeft opgesteld.

Inschrijven

Bij de inschrijving kunt u uw vraag óf opmerking vermelden, tijdens de lunch gaan we met u en een aantal collega gemeenten in gesprek en behandelen we het onderwerp en de vragen.

Wij zien u graag op 1 van de hieronder genoemde data. De uitnodiging met deelname link volgt kort voor de gereserveerde datum, dus zet zelf alvast de datum en tijd in uw agenda!

Gezien het specifieke onderwerp zal bij een te veel aan deelname, de inschrijving van de beleidsmedewerker voorrang krijgen.

Data

  • Donderdag 14 januari van 11:30 tot 12:30 uur

> Inschrijven