Van het aantal openstaande vacatures in een gemeente tot het aantal leegstaande winkelpanden. Het nieuwe dashboard Maatschappelijke en economische veerkracht op dataplatform Waarstaatjegemeente biedt gemeenten concreet inzicht in sociaaleconomische thema’s.

Op die manier kan gewerkt worden aan herstel en transitie van de lokale economie. Het dashboard biedt data over drie sociaaleconomische thema’s: vitale binnensteden en dorpskernen, human capital beleid en breed MKB. Gemeenten kunnen daarmee op sectorniveau inzicht krijgen in de krapte op de lokale arbeidsmarkt, of een beeld krijgen van de ontwikkeling van fysieke ondernemingen in de binnenstad. Met de concrete data kunnen gemeenten de huidige situatie in kaart brengen en de ontwikkelingen in de tijd bekijken. Ook is het mogelijk de eigen cijfers te vergelijken met die van andere gemeenten, regio's of het landelijk gemiddelde.

De uitbreiding van het platform is ontstaan vanuit de wens van de VNG Taskforce economisch herstel en transitie, om de economische thema’s op hun herstelagenda in kaart te brengen met data. In de VNG Taskforce bundelen verschillende VNG-commissies en de gemeentelijke netwerken van G4, G40, M50 en P10 hun krachten om samen te werken aan economische ontwikkeling.

Een compacte vlog en een uitgebreid artikel op iBestuur gaan uitgebreid op het nieuwe dashboard in.