Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daarin vindt u cijfers over de gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Het geeft ook inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners of monumenten.

Tegelijkertijd is het dashboard Onderwijs uitgebreid met gegevens over:

  • Een prognose van het aantal leerlingen tot en met 2038
  • Het risico op een onderwijsachterstand van peuters en basisschoolleerlingen
  • Voortijdige schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en MBO
  • Zogenoemde NEET-jongeren (‘Not in Education, Employment or Training’)
  • Aansluiting op de arbeidsmarkt

Webinar 20 februari

Op donderdag 20 februari organiseren we om 10:00 uur een webinar over deze beide dashboards en het gebruik ervan.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden. 

Meer informatie

Als u inhoudelijke vragen over de dashboards heeft, neem dan contact met ons op via waarstaatjegemeente@vng.nl.