De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl! U ziet hier de meest actuele cijfers over onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016.

Nieuw is dat nu ook trends te zien zijn vanaf 1 januari 2015. Verder is er naast de hoofdrapportage voor elke gemeente een wijkprofiel gemaakt (met de cijfers uitgesplitst op wijkniveau). De cijfers uit de Monitor Sociaal Domein zijn ook gepubliceerd op Statline (CBS).

Webinar

KING houdt dinsdag 24 januari vanaf 14.00 uur een webinar waarin wordt uitgelegd hoe de monitor werkt, wat de vernieuwingen zijn en waar de cijfers vandaan komen. U heeft de mogelijkheid vragen te stellen aan het team van de monitor. Meld u aan via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

Bekijk de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op:

Zie ook


NB: nieuwe aanlevering

De nieuwe aanleveringsronde voor de Monitor (de gegevens van de tweede helft van 2016 en eventueel een (her)levering van de gegevens van de eerste helft van 2016) start 30 januari. Zie verder:

KING houdt een webinar over deze aanlveringsronde op dinsdag 31 januari vanaf 14.00 uur. Meld u aan via het online aanmeldformulier.