Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?

Het antwoord op dit soort vragen vindt u in de geactualiseerde 'Statistieken lokaal bestuur'. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de gemeentelijke herindelingen van 2019. Ze zijn ontleend aan het ledenbestand van de VNG, en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek.

Meer informatie

De Statistieken lokaal bestuur geven aantallen en gegevens weer van wethouders, burgemeesters en raadsleden naar gemeentegrootte, geslacht, politieke partij, provincie en beleidsportefeuille. Hieronder vindt u de overzichten: