De nieuwe catalogus Omgevingswet voor gemeenten biedt een overzicht van middelen die gemeenten en uitvoeringsorganisaties kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet. Denk aan publicaties, handreikingen, opleidingen en audiovisueel materiaal.

De catalogus bevat zo'n 170 producten en diensten. Hij dient als wegwijzer naar relevante informatie die op internet te vinden is, niet alleen op deze website maar ook bijvoorbeeld op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en omgevingswetportaal.nl.

De nieuwe catalogus Omgevingswet vervangt de VNG ‘producten en dienstencatalogus Omgevingswet’ (pdc).

Meer informatie