Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie, maar helaas is het nog niet genoeg. Onderzoek van de Ombudsman wijst uit dat een kwart van de mensen de digitalisering te snel vindt gaan. Onze brochure '(Digitale) inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening' biedt inspiratie en maakt u wegwijs.

Vorig jaar verscheen de eerste editie van de brochure. Sindsdien gebeurde veel op het gebied van inclusieve dienstverlening. Het thema kwam zelfs ter sprake in de troontrede van 2019: ‘Vertrouwen in de toekomst heeft ook te maken met de manier waarop mensen zich vertegenwoordigd voelen en met de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Politiek en overheid moeten van iedereen zijn en er voor iedereen zijn’.

Nieuwe visie

De visie op overheidsdienstverlening was tot een aantal jaren geleden ‘digitaal, tenzij...’. Inmiddels is dat veranderd in ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet’. Het besef is er dat niet iedereen mee kan of wil in de digitale transformatie. Daarom hebben we onze brochure bijgewerkt en aangevuld. In de titel staat ‘digitaal’ nu tussen haakjes. We vinden dat er ook goede niet-digitale alternatieven beschikbaar moeten zijn om met de overheid in contact te komen.

Steun en inspiratie

In de brochure leggen we helder uit wat (digitale) inclusie in de dienstverlening precies inhoudt. U komt te weten wat u als gemeente kunt doen om dit te verbeteren. Ter illustratie en inspiratie bespreken we veel goede voorbeelden. Het aantal gemeenten dat voorbeelden aanleverde steeg van 14 in de vorige brochure naar 40 in de huidige editie. Het laat zien dat inclusie leeft. Tot slot vindt u verwijzingen naar handige websites en literatuur die u verder op weg helpen in uw zoektocht naar een inclusieve dienstverlening.

Ledenbrief Digitale Inclusie

Naast de brochure is ook de nieuwe ledenbrief uit. Hierin leest u meer over het Rijksbeleid rondom digitale inclusie. Er wordt verder ingegaan op: 

• De relatie met het Wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), dat een zorgplicht voor gemeenten introduceert om passende dienstverlening aan te bieden.

• Direct Duidelijk, een door BZK gefinancierde campagne gericht op het bevorderen van duidelijke taalgebruik door overheden. Gemeenten kunnen gebruik maken van een ondersteuningspakket van de Direct Duidelijk Brigade waaronder trainingen en de inzet van taalcoaches. 

• Informatiepunten Digitale Overheid bij lokale bibliotheken, die hulp gaan bieden aan burgers bij vragen over de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties van het Rijk. De ambitie is om aansluitend op 15 pilots informatiepunten in 2020-2021 in te richten bij alle bibliotheken.

Meer informatie