Afgelopen zomer kwam een actuele versie uit van het 'Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Inmiddels is het document aangevuld met een bijlage over privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen. 

De bijlage van het Kennisdocument beantwoordt de belangrijkste vragen over de privacy-aspecten in relatie tot de banenafspraak.

Achtereenvolgens komen aan bod:

  • Wat mag een werkgever doen om te achterhalen of een (potentiële) werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort?
  • Welke gegevens van iemand uit de doelgroep banenafspraak mag een werkgever zelf registreren, welke informatie mag hij delen en met wie mag hij die informatie delen?
  • Hoe zit het met de financiële voordelen en voorzieningen en doelgroepregistratie?

Meer informatie