Gemeenten Almere, Dinkelland en Zoetermeer hebben hun werkplaats afgerond. Bent u benieuwd naar de ervaringen van de gemeenten? Download dan het overzicht met bevindingen.

De bevindingen gaan over de organisatorische aspecten uit de werkplaatsen, de technische werking van de landelijke voorzieningen en de technische werking van de gemeentelijke softwarepakketten.

De belangrijkste bevinding

De belangrijkste bevinding uit de werkplaatsen is dat het starten en uitvoeren van een Werkplaats DSO-keten grote toegevoegde waarde heeft voor de gemeenten. Een werkplaats geeft goed inzicht in hoe de DSO-keten werkt, wat de rolverdeling is, hoe verschillende onderdelen in de keten zich tot elkaar relateren en welke zaken er nog opgepakt moeten worden in de gemeente.

Wilt u een werkplaats starten? Hier vindt u alle informatie om zelf een Werkplaats DSO-keten te starten.

Bevindingen zijn relevant voor andere gemeenten

De gemeenten die een werkplaats onder begeleiding van de VNG hebben afgerond delen hun top 5 - 10 bevindingen in een samenvatting. Dit zijn de bevindingen die relevant zijn voor andere gemeenten die ook een werkplaats willen organiseren of op een andere manier willen oefenen met de DSO-keten. Een uitgebreider overzicht met alle bevindingen en notities die gemaakt zijn door de gemeentelijke werkplaatsteams vindt u hier

Meer informatie