Het ministerie van I&W, het Afvalfonds Verpakkingen en de VNG hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en over de afrekening van 2017, 2018 en 2019.

Met die afspraken willen we het systeem voor inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval vereenvoudigen, verduidelijken en verbeteren. In de ledenbrief onderaan dit bericht gaan wij dieper op de gemaakte afspraken in.

BALV

De voorgestelde afspraken vervangen voor een deel de huidige afspraken binnen de raamovereenkomstperiode en bieden tegelijkertijd een perspectief voor de langere termijn. Het nieuwe en volledige pakket aan afspraken wordt naar verwachting op 31 oktober behandeld door het VNG-bestuur. Afhankelijk van de uitkomst leggen we de afspraken vervolgens ter instemming voor aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 29 november.

Gemaakte afspraken

We hebben nieuwe afspraken gemaakt over

  • de oprichting van het Platform Ketenoptimalisatie
  • de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten
  • duidelijkheid over de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD)
  • een nieuwe systematiek voor kostenvergoedingen vanaf 2020
  • de recyclingdoelstelling
  • zwerfafval

Bijeenkomsten

De VNG organiseert samen met de NVRD twee bijeenkomsten waarin we de afspraken zullen toelichten aan gemeenten. Bij deze bijeenkomsten zijn ook het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op 25 september  in Utrecht en op 3 oktober 2019  in Zwolle. U ontvangt binnenkort een aparte uitnodiging met het programma.

Meer informatie