Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft inmiddels het VNG-voorstel en enkele andere wijzigingen verwerkt in een nieuwe standaardovereenkomst. De VNG heeft hieraan haar goedkeuring verleend. WSW stuurt alle deelnemende gemeenten in mei 2021 de nieuwe overeenkomst ter ondertekening.

Ons voorstel voor de nieuwe standaardachtervangovereenkomst was mede gebaseerd op een ledenraadpleging in juni 2020. De definitieve versie wordt binnenkort op onze website geplaatst. De VNG adviseert gemeenten in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend terug te sturen aan WSW.

Meer informatie