Hoewel het beleid van Weststellingwerf gericht is op het voorkómen van schulden, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld gaan naar het achteraf oplossen ervan. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid.

De aanpak is een Village Deal tussen raad en college. 'Als we ons op deze manier verder kunnen ontwikkelen om dit op te lossen, zijn we gek als we dat niet doen.' We spraken met wethouder Cor Trompetter en gemeenteraadslid Ed de Vries over de kansen en uitdagingen van hun Village Deal.

Hoe krijgen we meer grip op het voorkomen van schulden? Dat willen we onderzoeken.

 

Alternatief en kwaliteit

Trompetter: 'Onze Village Deal bestaat uit twee deelprojecten. Allereerst willen we een alternatief ontwikkelen voor bewindvoering. We willen mensen zo coachen dat financiële, persoonlijke en sociale problemen integraal worden aangepakt. Het tweede deelproject gaat over de kwaliteit van de bewindvoering. We willen samen met bewindvoerders over kwaliteitsbewaking praten.'

Bewindvoerders positief

De weg naar de Village Deal verliep anders dan anders. Formeel is het projectplan door de raad vastgesteld, normaal gesproken stelt het college het projectplan vast. Maar wat vooral nieuw is, is de inhoud van het plan, de kwalitatieve monitoring in het sociale domein. De Vries: 'Winstpunt is nu al: de bewindvoerders  - rijp en groen -  zijn positief. Zij krijgen nu ook eens aandacht.'

Meer informatie

Lees in het artikel hieronder meer over deze Village Deal in Weststellingwerf.

Zie ook