CO2-reductie is een groot actueel thema. Hoe kunnen gemeenten hun CO2 terugbrengen, hoe kunnen gemeenten hun ambities vertalen naar beleid en uitvoering? Het Programma CO2-beprijzing gaat gemeenten daarbij ondersteunen.

Het Programma CO2-beprijzing omvat drie projecten:

  • Versnelling certificering CO2-Prestatieladder
  • CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw (GWW)
  • Pilots CO2-beprijzing

De VNG gaat aan de slag met de eerste twee projecten.

Versnellen

Het eerste project ondersteunt actief maximaal dertig gemeenten die eind 2019 gecertificeerd willen zijn voor de CO2-Prestatieladder. Dat vraagt een forse inspanning van de deelnemende gemeenten, maar levert ook veel op: versnellen van de ambities voor CO2-reductie en duidelijkheid over waar de grootste winst te behalen is: voor het milieu én financieel.

Wilt u met uw gemeente in hoog tempo aan de slag om voor eind 2019 gecertificeerd te zijn? Geef u dan nu op via: CO2@vng.nl.

GWW

Het tweede project richt zich op de praktijk van grond-, weg- en waterbouw (GWW) omdat bij organisaties als Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen is gebleken dat daar veel winst te behalen is. De verwachting is dat dit voor gemeenten ook geldt.

Voor dit project organiseert het programmateam bijeenkomsten om te oefenen met CO2-beprijzing in de aanbesteding. Meer informatie hierover volgt later via deze website. Verder gaat het programmateam via een enquête onderzoeken waar de knelpunten zitten en wat de informatie- en ondersteuningsbehoefte is van gemeenten. Tot slot wordt aan de hand van de leerervaringen een basishandreiking geschreven voor GWW en CO2-beprijzing.

Pilots

Het derde project, Pilots CO2-beprijzing, wordt uitgevoerd door het Klimaatverbond. Het Klimaatverbond neemt zelf contact op met gemeenten die hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie