Op 18 november kwam de internationale delegatie van de VNG-commissie Europa en Internationaal opnieuw digitaal bijeen. Op de agenda stonden onder meer het binnenkort te lanceren onderzoek naar internationale verwevenheid van lokale opgaven en een nieuw programma in 6 Afrikaanse landen.

Onderzoek naar internationale verwevenheid lokale opgaven

In 2021 gaat VNG International, samen met de Universiteit Utrecht, een onderzoek doen naar de internationale verwevenheid van lokale opgaven. De veronderstelling is dat veel gemeenten veel internationaler zijn dan ze misschien denken. Dit onderzoek zal de VNG en haar leden waarschijnlijk belangrijke inzichten geven, ook richting de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

We are able-programma

VNG International is in afwachting van groen licht voor een nieuw programma in 6 Afrikaanse landen, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het We are able-programma, waarin we samenwerken met hulporganisaties ZOA, de African Disability Forum, Light for the World, de Leprazending en The Hague Academy for Local Governance, staat het werken aan stevigere inclusie van mensen met een beperking centraal. 

In de vergadering werd de opzet van het programma alvast besproken. Eerder dit jaar is al gebleken dat het ministerie hiervan erg gecharmeerd is, door de stevige link met het Nederlandse lokale bestuur en met het VNG-programma Iedereen doet mee. Het is daarmee dus een goed voorbeeld van hoe VNG International in tenders gebruik kan maken van de verregaande expertise van de VNG en in het Nederlandse lokale bestuur. 

Meer informatie