Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het vormen van een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Vier bestuurders van verschillende gemeenten roepen op om tijdens de formatie van de colleges van B&W de ambities van het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving vorm te geven.

De vier bestuurders zijn: burgemeesters Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek) en Victor Molkenboer (Woerden), en wethouders Theo Maas (Someren) en Marleen Sanderse (Gooise Meren). De oproep is vanmiddag aangeboden aan Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, en Hugo de Jonge, minister van VWS.


Foto's: Serge Ligtenberg

Goed dat deze bestuurders dit moment pakken om raadsleden te wijzen op de kans om het VN-Verdrag Handicap nu in hun gemeente handen en voeten te geven.Jantine Kriens

Gemeente als aanjager

Het VN-verdrag legt de rechten van mensen met een beperking vast op allerlei gebied (arbeid, wonen, vervoer, onderwijs, zorg, vrijetijdsbesteding etc.) 'Juist de gemeente kan samen met lokale partners (...) de aanjager van de inclusieve samenleving zijn', aldus de bestuurders in hun oproep.

Acties

De bestuurders stellen concreet vier acties voor:

  1. Neem het VN-verdrag op in de visie en het programma van het nieuwe college.
  2. Ga de lokale dialoog aan.
  3. Leg de uitkomsten vast in een lokale inclusieagenda.
  4. Integreer de uitvoering van het VN-verdrag in breed inclusiebeleid.

Voorbeelden

De bestuurders geven in hun oproep ook een aantal voorbeelden. De oproep gaat vergezeld van 'Bouwstenen om te werken aan een inclusieve gemeente'. Dit is een overzicht van instrumenten die een gemeente kan inzetten, eveneens bedoeld als voorbeelden hoe een gemeente kan werken aan een inclusieve samenleving.

 
 

Foto's: Serge Ligtenberg

Meer informatie

Hieronder vindt u de oproep en de 'Bouwstenen'.

Zie ook