De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag.

De verzekeraars zijn dezelfde als in het oude collectieve zorgverzekeringscontract. Zij bieden een naturapolis en een restitutiepolis. Een nieuw element is de budgetpolis. De collectieve verzekering voorziet net als voorheen in drie aanvullende verzekeringen en twee aanvullende tandartsverzekeringen.

Collectiviteitskorting

Het collectieve zorgverzekeringscontract gaat in op 1 januari 2021. In het contract is de maximaal toegestane collectiviteitskorting van 5% bedongen voor de basisverzekering. Ook voor de aanvullende verzekeringen zijn kortings- en acceptatievoorwaarden afgesproken.Daarnaast bieden IZA, CZ en Menzis bedrijfszorgpakketten aan voor gemeentelijke organisaties. Het gaat om diensten en dekkingen gericht op de vitaliteit van medewerkers, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Tegemoetkoming

In de cao is recent afgesproken dat alle medewerkers recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende verzekering. Dit betekent dat zij zich voor de tegemoetkoming niet per se bij één van de collectieve zorgverzekeraars hoeven te verzekeren. De collectieve zorgverzekeraars maken de premies voor de zorgverzekeringen uiterlijk op de deurmatdatum (november van ieder kalenderjaar) bekend. Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl kunnen medewerkers de premies vergelijken.

Aanbesteding

VNG Risicobeheer heeft de aanbesteding voor de VNG uitgevoerd, met ondersteuning van Meijers Assurantiën BV. Bij de aanbesteding zijn de werkgeversverenigingen van de gemeenten, de provincies en de waterschappen samen opgetrokken.

Meer informatie