Vanochtend ondertekenden 27 landelijke en lokale partners, waaronder de VNG, de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Het is onaanvaardbaar dat politieke ambtsdragers en ambtenaren in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie en verbaal of fysiek geweld. Als dit bewust of onbewust de besluitvorming beïnvloedt, is het ondermijnend voor de democratische rechtsorde.

Betrokkenheid VNG

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, ondertekende namens de VNG de Intentieverklaring: 'Willen we zorgen dat het bestuur weerbaar blijft, dan moeten we alle beschikbare kennis delen en met elkaar verbinden.'

De VNG staat voor een weerbaar en integer bestuur (raadsleden en college) inclusief het ambtelijk apparaat. We doen dan ook van harte mee met het Netwerk. Op het gebied van weerbaar bestuur verzorgen we (in samenwerking met de beroepsverenigingen) handreikingen, protocollen, modellen en cursussen.

Theo Weterings ondertekent namens de VNG de Intentieverklaring

We hebben een sterk openbaar bestuur in Nederland, maar het wordt ook bedreigd door verschillende vormen van ondermijning

Theo Weterings

Oproep

De VNG heeft minister Ollongren (BZK) opgeroepen te komen met aanvullende wetgeving die een betere screening mogelijk maakt. Dit betreft VOG’s, een integriteitstoets voor nieuwe wethouders en extra bevoegdheden voor burgemeesters. We zien ook graag extra screeningsmogelijkheden voor die ambtenaren, binnen gemeenten en elders, die met gevoelige informatie in aanraking komen. (Denk aan politiegegevens in verband met de veiligheidstaak van gemeenten.)

Meer informatie

Weerbaar bestuur is een van de drie sporen waarlangs de VNG zich inzet tegen ondermijning, naast een weerbare samenleving en de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Meer hierover in ons visiedocument:

Zie ook

alle ondertekenaars op een rij (foto's: Martine Meijers, VNG)