Op 22 januari is het VN anti-kernwapenverdrag in werking getreden. 5 Nederlandse steden roepen de Nederlandse regering op om dit verdrag alsnog te ondertekenen. Hiertoe hebben zij zich aangesloten bij ICAN Cities Appeal, een wereldwijd verband van gemeenten die zich tegen kernwapens uitspreken.

Het ICAN Cities Appeal is onderdeel van ICAN, tevens de organisator van het verdrag tegen kernwapens. Deze organisatie heeft in 2017 de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Het ICAN Cities Appeal zet zich in voor een wereld zonder kernwapens en is opgestart door een coalitie van grote steden, zoals Washington D.C., Oslo en Berlijn. Vanuit Nederland hebben Amsterdam, Arnhem, Groningen, Nijmegen en Rotterdam zich hierbij aangesloten.

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink tekende het ICAN Cities Appeal namens de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft gekozen om dit verdrag te ondertekenen, omdat het stadsbestuur zich zorgen maakt over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. 

Meer informatie