Den Bosch, Eindhoven, Hollands Kroon, Den Haag, Utrecht Region, Rotterdam, Amsterdam en diverse bedrijven uit deze gemeenten en regio’s presenteerden zich samen in het Holland Paviljoen tijdens de wereldwijde Smart City Expo World Congress 2017, 14-16 november in Barcelona.

Het evenement bood een levendige uitwisseling van kennis en expertise, met een breed scala aan Smart Cities-projecten.

beeld van de beursvloer

De  governance van Smart Cities

Op een enorme beurs waren veel technologische ontwikkelingen te zien en uit te proberen. Op de conferentie ging het vooral over de governance aspecten van Smart Cities:

  • hoe organiseer je de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en kennisinstellingen
  • hoe betrek je de bevolking in het verzamelen van gegevens en in het bepalen van oplossingen
  • wie is dan eigenaar van de verzamelde data
  • hoe bescherm je privacy
  • hoe kom je van een pilot naar een grotere toepassing

De VNG was vertegenwoordigd in Barcelona en gaat met dit soort vragen verder aan de slag. We zullen ook samen met gemeenten bijdragen aan de uitwerking van de Nederlandse Smart City Strategie en de internationale component daarvan.

Meer informatie