Vrijdag 2 december is de VNG Bestuurdersdag en Algemene Ledenvergadering (ALV). Via een ledenbrief sturen we u de nazending met ingediende moties en de preadviezen daarop van het bestuur. 

Bekijk alle vergaderstukken inclusief nazending

Behandeling moties

Nieuwe moties die betrekking hebben op een inhoudelijk agendapunt worden daar behandeld. De overige nieuwe moties worden behandeld bij agendapunt 12: ‘Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 29 juni 2022’.

De moties die u in de ledenbrief van 24 november ontvangt worden behandeld bij de volgende agendapunten:

 • 6. Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord
  • Motie Gorinchem ‘Behoud streekziekenhuizen’
 • 7. Hervormingsagenda Jeugd
  • Motie Vlaardingen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’
 • 12. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 29 juni 2022
  • Motie Noardeast-Fryslân ‘Integraal en structureel aanpakken bestaanszekerheid’
  • Motie Deventer ‘Eigen bijdrage (abonnementstarief) Wmo 2015

Actualisatie agendapunt 12

Ook wijzen we u graag op een actualisatie van de bijlage bij agendapunt 12: 'Verantwoording over uitvoering moties'. Bij de verantwoording over 2 moties is de verantwoordingstekst over de inzet van de VNG geactualiseerd:

 • Motie Terneuzen ‘Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie en stikstof’ (pagina 4)
 • Motie Rijswijk: ‘Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (pagina 10)

Meer informatie

Ledenbrief: Moties en preadviezen ALV 2 december (pdf, 120 kB)