Woensdag 29 juni is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Via een ledenbrief sturen we u de nazending met ingediende moties en preadviezen en een overzicht van het rijksbeleid op het gebied van wonen. 

Ook informeren we u in deze brief over:

  • de voorbereiding van een resolutie over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026
  • de volgorde van behandeling van de moties tijdens de ALV
  • het bericht dat de gemeentesecretarissen vandaag ontvangen over stemmen in de ALV

Begin juni stuurden we al u een ledenbrief met een aantal bijlagen. 

Meer informatie