Van 30 juni tot 1 juli vond de 145ste plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) plaats. De Nederlandse leden drongen aan op een nationaal plan, waarmee onder andere gemeenten toegang krijgen tot Europees geld voor investeringen in grote maatschappelijke transities.

Gemeenten vragen om een sterke rol bij het EU-fonds Recovery & Resilience Facility (RRF), om ervoor te zorgen dat de middelen terechtkomen bij degenen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. De COVID-crisis benadrukt de noodzaak om EU-beleidsvorming te verbinden met de behoeften van lokale gemeenschappen. Dit was de boodschap die de leden van het CvdR hebben doorgegeven aan Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie. In een resolutie verzoeken zij de Commissie ervoor te zorgen dat lokale en regionale overheden worden betrokken bij de uitvoering van de Nationale Recovery & Resilience Plannen (NRRPs) om de gevolgen van de pandemie aan te pakken. 

Nationaal plan voor Nederland

Nederland is de enige lidstaat die nog geen NRRP heeft ingediend bij de Europese Commissie. De Nederlandse leden willen dat er onmiddellijk een start wordt gemaakt met het opstellen daarvan. Europa biedt de ruimte voor investeringen in de grote maatschappelijke transities waar gemeenten voor staan. Voor de gemeentelijke taken in het Klimaatakkoord en de digitale agenda, en het opzetten van een integrale en gebiedsgerichte Human Capital Agenda (HCA) in de regio’s biedt de RRF belangrijk Europees geld voor investeringen. 

Grensoverschrijdende samenwerking

Het CvdR nam ook een resolutie aan over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking. COVID-19 heeft onder meer geleid tot de grootste teruggang in grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen decennia. Alle reden om grensoverschrijdende samenwerking weer bovenaan de beleidsagenda van de EU te zetten. De ontwerpresolutie benoemt een aantal essentiële thema's en elementen. 

Marjon de Hoon-Veelenturf, burgemeester van de gemeente Baarle Nassau, gaf aan dat we moeten leren van de lessen van de coronapandemie en dat we moeten focussen op het verbeteren van grensoverschrijdende gezondheidszorg en crisisbeheersing, en streven naar meer geïntegreerde grensoverschrijdende regio's. De nadruk moet liggen op een betere coördinatie tussen lidstaten en grensregio's. En door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen, en door financiering, moeten grensregio's ook meer kansen krijgen om knelpunten op te lossen en kansen te grijpen.

De leden namen naast deze 2 resoluties ook 10 adviezen aan, waaronder het advies van de Haagse wethouder Robert van Asten over duurzame en slimme mobiliteit. 

Meer informatie