Nanning Mol (burgemeester van Laren) is - op voordracht van de VNG - de nieuwe voorzitter van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Hij volgt Pauline Bouvy-Koene op die zich als voorzitter acht jaar heeft ingezet voor CBCT. In die periode heeft zij leiding gegeven aan de taakverbreding van CBCT met cultuurorganisaties en taalhuizen.

CBCT

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Daarnaast deelt CBCT op passende wijze haar kennis en informatie met de sector.

Taalhuizen

Nanning Mol stapt in op een moment dat het certificeringskader voor de Taalhuizen net in werking is getreden.

Mol: 'De bibliotheek speelt als plek voor ontwikkeling, ontplooiing en ontmoeting in steeds meer gemeenten een cruciale rol. Van taalles en digitale vaardigheden tot de formulierenbrigade, voor steeds meer inwoners is de bibliotheek de meest laagdrempelige toegang tot meedoen in de samenleving.

Dat geldt ook voor cultuurorganisaties, die functies en inwoners steeds meer verbinden en cultuur voor iedereen toegankelijk houden. Samen houden we de kwaliteit hoog.'

Meer informatie