De opvang van vluchtelingen in de regio krijgt in een nieuw kabinet waarschijnlijk nog meer nadruk. Het werk van VNG International in Libanon en Jordanië sluit daar goed bij aan. Wij verwachten met ons LOGOReP programma actief vorm te kunnen blijven geven aan dat beleid.

Samen met Amsterdam, Almere en Den Haag versterkt VNG Internationaal de weerbaarheid van ontvangende gemeenschappen door verbeterde voorziening van basisbehoeften op lokaal niveau. Dat doen we niet alleen, maar samen met aanpalende hulporganisaties zoals de UNHCR en UNDP en de betrokken ministeries. Daarmee leveren we een bescheiden maar belangrijke bijdrage aan de vluchtelingencrisis en verbinden we humanitaire hulp op korte termijn met perspectief op de langere termijn.

Stabiliserend

De meeste politieke partijen hechten belang aan opvang van vluchtelingen in de regio in hun buitenlands beleid. Daarbij staat centraal dat een Nederlandse bijdrage stabiliserend werkt, duurzaam is en de rechten van zowel vluchtelingen als burgers van de ontvangende landen respecteert. Het versterken van weerbaarheid moet zich daardoor niet alleen op de vluchtelingen richten, maar ook op hen die onderdak bieden in hun gemeenschap. En niet alleen nu, maar ook met perspectief naar de toekomst.

Meer informatie