Gister maakte het kabinet de contouren van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief kosten voor de uitvoering. Er wordt gewerkt aan een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de lokale implementatie.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.  

Voor wie 

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.  

De VNG, Divosa en diverse gemeenten zijn sinds december intensief met het ministerie van SZW in gesprek over de invulling van deze regeling. Uitgangspunt is dat de uitvoering bij gemeenten zo min mogelijk wordt belast. Gemeenten voeren aanvullend op het reguliere beleid immers ook al de Tozo uit en de beschikbare uitvoeringscapaciteit kan niet eenvoudig verder worden uitgebreid. 

Contouren 

De contouren zijn nu uitgewerkt en worden verwerkt in de handreiking. Omdat TONK binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand wordt uitgevoerd, kunnen gemeenten ook eigen keuzes maken. Ook nu hebben gemeenten al instrumentarium om te voorkomen dat er schrijnende situaties ontstaan en is er ondersteuning mogelijk als iemand onder het sociaal minimum komt. Met de TONK worden deze mogelijkheden tot ondersteuning verruimd. 

Implementatie door gemeenten 

Voor de implementatie moeten nog verschillende stappen worden genomen. De handreiking voor gemeenten is 1 februari gereed. De verwachting is dat vanaf 1 maart steeds meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.  

Meer informatie