Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van 16 juni zijn in 2 zendingen ledenbrieven verstuurd met ingediende moties en de preadviezen daarop van het VNG-bestuur. 

We zien u graag woensdag 16 juni digitaal bij het VNG Jaarcongres en de ALV. U volgt het congres via de livestream op vng.nl.

Meer informatie

De volledige set aan moties en preadviezen van het bestuur vindt u op bijgaande pagina.