Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten diverse mogelijkheden. Ze kunnen overwegen venstertijden voor supermarkten te verruimen. Ook zouden ze de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten kunnen regelen.

Let op: gemeenten kunnen geen lokale afweging maken wat betreft de coronamaatregelen, zoals ouderenuurtjes, het verkoopverbod voor alcohol na 20.00 uur en de sluitingstijd om 20.00 uur (behalve voor winkels die vooral levensmiddelen verkopen). 

Het is aan de gemeente om te bepalen of het al dan niet noodzakelijk is om een zelfbedieningsgroothandel te openen voor consumenten en/of de venstertijden voor laad- en losplaatsen te verruimen. Die afweging maakt elke gemeente individueel op basis van de lokale omstandigheden. 

Als een gemeente besluit het verruimen van venstertijden te gedogen, adviseert de VNG dit (vanwege het milieubelang en de geluidsniveaus) te beperken van 6.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met lokale omstandigheden. Het advies is om altijd te overleggen met de Veiligheidsregio en daarnaast de politie en BOA’s te betrekken. 
 
Voor beide opties is een formeel besluit van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u onderstaande model-gedoogbeslissingen gebruiken. Dit zijn geactualiseerde versies van de modellen die in oktober zijn gepubliceerd.

Meer informatie