Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken.

Het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen in de jeugdhulp.

Werkwijze

Binnen het project werden de opgedane ervaringen gebundeld en de betrouwbaarheid en validiteit van de MCJO in beeld gebracht. Er is ook een schets gemaakt van de samenhang met andere monitors. In de laatste fase van het project voerden de pilots een kwalitatief onderzoek uit.

Eindrapport & Samenvatting

Het eindrapport Van Meten naar Verbeteren, van Stichting Alexander en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG) geeft de ervaringen weer. En geeft de onderbouwing voor een andere meer passende structuur: efficiëntere samenhang en flexibel qua inhoud, vorm en frequentie van uitvragen van cliëntervaringen. Hieronder vindt u het rapport en de samenvatting met aanbevelingen.

Zie ook