De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. De wijzigingen houden verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie. In onze ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.

De wijzigingen betreffen:

  • de modelverordening forensenbelasting;
  • de modelverordening parkeerbelastingen;
  • het modelaanwijzingsbesluit parkeerbelastingen;
  • de modelverordening rioolheffing;
  • de modelverordening leges;
  • de modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen;
  • de toelichting op de modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden;
  • de algemene toelichting op de modelverordeningen gemeentelijke belastingen.

Bij de ledenbrief zijn model-wijzigingsbesluiten voor de modelverordening parkeerbelastingen en de modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gevoegd. De overige wijzigingen kunt u desgewenst meenemen bij de wijziging van de belastingverordeningen in het kader van de behandeling van de begroting 2021.

De model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is nog niet aangepast. Deze volgt later.

De wijzigingen zijn verwerkt in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van Sdu.

Meer informatie