De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de modelmededeling van de rechtmatigheidsverantwoording plus toelichting op haar site gepubliceerd. BZK verwacht het wetsvoorstel waarin ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen, binnenkort aan de VNG aan te bieden voor consultatie.

Parallel werkt de commissie BADO aan een notitie die meer invulling geeft aan de praktische uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording.

Wat is de rechtmatigheidsverantwoording?

Door een komende wetswijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening. Op dit moment verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. De externe accountants geven in de toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W die in de jaarrekening wordt opgenomen.

Eerdere berichtgeving op vng.nl

Als u de zoekfunctie op vng.nl gebruikt met de term rechtmatigheidsverantwoording komt u bij eerdere berichtgeving met o.a. visualisaties van de verandering en presentaties van andere gemeenten over hoe zij werken aan de rechtmatigheidsverantwoording.

Meer informatie