Burgers vinden kennisgevingen over omgevingsvergunningen vaak onduidelijk en onbegrijpelijk. In opdracht van het ministerie van BZK zijn daarom verschillende soorten modelkennisgevingen ontwikkeld. Gemeenten kunnen hier voortaan gebruik van maken. 

Gebruikersonderzoek laat zien dat inwoners moeilijk kunnen beoordelen of kennisgevingen voor hen van belang zijn en of ze door een besluit of melding in hun belangen worden geraakt. De kennisgevingen geven onvoldoende inhoudelijke informatie en zijn voor inwoners onbegrijpelijk vanwege formele en ambtelijke taal.

Modelkennisgevingen

Het ministerie van BZK vroeg Sira Consulting om de kwaliteit te verbeteren door modelkennisgevingen te ontwikkelen. Er zijn nu 5 modellen beschikbaar:

  • Modelkennisgeving aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure
  • Modelkennisgeving aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure
  • Modelkennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure 
  • Modelkennisgeving definitief besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
  • Modelkennisgeving definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Het gaat om een eerste versie. Aan de hand van gebruikersonderzoek worden de modelkennisgevingen zo nodig doorontwikkeld.

Breed bekeken

De modellen zijn gemaakt op basis van goede voorbeelden, interviews met 15 decentrale overheden, een consultatie onder medewerkers met inhoudelijke kennis van omgevingsvergunningen, juridisch medewerkers en communicatiemedewerkers bij 20 overheidsorganisaties. De Direct Duidelijke Brigade en andere taalorganisaties, UBR|KOOP en softwareleveranciers leverden ook een bijdrage. 

Implementatie

De modelkennisgevingen kunnen door gemeenten worden gebruikt voor het publiceren van duidelijke en begrijpelijke kennisgevingen over de omgevingsvergunning. Softwareleveranciers van zaaksystemen kunnen de modelkennisgevingen als sjablonen in de zaaksystemen opnemen.

Wet elektronische publicatie

Gemeenten zijn in het kader van de Wet elektronische publicatie (Wep) verplicht om onder meer kennisgevingen elektronisch te publiceren in het elektronisch publicatieblad van de gemeente. Dit gaat via de centrale voorziening DROP dat beheerd wordt door het agentschap UBR|KOOP. De Wep treedt in juli 2021 in werking. 

Meer informatie