Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Aanvragen hiervoor moet u uiterlijk 1 oktober indienen. Dertien suggesties voor Transformatievoorstellen helpen gemeenten en aanbieders bij de aanvraag.

Over het Transformatiefonds 

Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. Voor het beoordelen van de aanvraag zijn beoordelings- en toetsingscriteria opgesteld, deze vindt u in:

Aanvragen Transformatiefonds: voorbeelden

Om te komen tot voorstellen die een bijdrage leveren aan het realiseren van transformatiedoelstellingen, heeft een expertteam van de BGZJ, de branches voor de jeugdzorg, elf mogelijke onderwerpen geselecteerd die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de transformatie. Hieronder de toelichting: 

Het staat gemeenten en aanbieders vrij om te putten uit deze voorbeelden bij het schrijven van de aanvragen:

 1. Meer vertrouwen, miner controles (pdf) 
 2. Stoppen met separen (pdf) 
 3. Alle kinderen veilig thuis laten opgroeien (pdf)
 4. Echte doelen voor echte effectiviteit (pdf)
 5. Preventie van kindermishandeling (pdf)
 6. ACE based community interventies (pdf)
 7. Crisis in control (pdf)
 8. Passend onderwijs en zorg (pdf)
 9. Beter worden doe je thuis (pdf)
 10. Een luisterend oor met @ease (pdf)
 11. Aansluiten op de digitale wereld (pdf)
 12. Kleinschalige voorzieningen (pdf)
 13. Jeugdhulp in gezinsvormen (pdf)

Vanzelfsprekend heeft u ook alle ruimte om te komen met andere voorstellen.

Denkkracht beschikbaar

Vanuit het programma zorglandschap, een gezamenlijk programma van het Rijk, de VNG en de branches van jeugdhulpaanbieders, is ondersteuning beschikbaar om met u mee te denken hoe de inzet van deze middelen een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp. Neem contact op met uw regioambassadeur voor ondersteuning:

Meer informatie