'Een prima voorbeeldbestek voor het aanbesteden van doelgroepenvervoer', aldus Mariëtte van Leeuwen, wethouder van Zoetermeer en voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid & Welzijn bij de overhandiging van het modelbestek. 

De vervoerders en bonden presenteerden vandaag hun modelbestek doelgroepenvervoer. Bertho Eckhardt, voorzitter van Koninklijk Vervoer Nederland (KNV), overhandigde het modelbestek aan Mariëtte van Leeuwen (lid van het VNG-bestuur). Van Leeuwen maakte wel duidelijk dat voor gemeenten maatwerk heel belangrijk is.

Doel

Doel van het modelbestek is het bevorderen van inkoop gericht op kwaliteit voor reizigers en een eerlijke positie voor vervoerders en hun medewerkers. Vooral gemeenten kopen dit vervoer op maat in, voor hun inwoners met een Wmo-indicatie en voor leerlingen die vervoer naar school nodig hebben.

Cliëntbetrokkenheid

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen van een modelbestek voor de inkoop van doelgroepenvervoer. Ieder(in) en Anbo leverden als belangenorganisaties voor cliënten input.

Kamerdebat

Op 16 februari debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over zorgvervoer. De Kamer zal de staatssecretaris vragen om maatregelen ter verbetering van het vervoer voor kwetsbare cliënten (Update: het Kamerdebat is inmiddels gevoerd, onderaan dit bericht vindt u het woordelijk verslag)

Meer informatie

Hieronder het modelbestek met bijlagen. Het modelbestek zorgvervoer is samengesteld in opdracht van leden-zorgvervoerders van KNV. CROW neemt dit modelbestek in beheer.

Zie ook