Na de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, krijgen (gemeente)ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling.

Na de publicatie van de model arbeidsovereenkomst voor de ‘zittende medewerkers’ eind 2018, is er nu ook een model arbeidsovereenkomst voor de gemeenteambtenaren die vanaf 1 januari 2020 bij gemeentelijke werkgevers in dienst gaan komen.

Bepalingen

Wat er in een arbeidsovereenkomst (minimaal) moet staan is niet wettelijk geregeld. Het VNG-model is gebaseerd op courante inzichten over wat wenselijk en nuttig is om in een arbeidsovereenkomst expliciet te regelen.
De model arbeidsovereenkomst bevat naast standaard- en aanbevolen bepalingen ook een aantal optionele bepalingen die werkgevers naar eigen inzicht kunnen opnemen in hun arbeidsovereenkomsten.

Ervaringen en suggesties delen

Ervaringen van de werkvloer en ‘voortschrijdend inzicht’ kunnen aanleiding zijn voor het op een later moment publiceren van een nieuwe, verbeterde versie van de model arbeidsovereenkomst. Leden van de VNG en aangesloten organisaties worden om die reden uitgenodigd om hun ervaringen en suggesties met ons te delen.

Meer informatie