Maak voor statushouders in een vroeg stadium een plan, gericht op inburgering en werk. Minister Koolmees van SZW roept gemeenten daartoe op in een brief aan de Tweede Kamer. Het bestaande inburgeringsstelsel biedt ruimte genoeg, zegt Koolmees.

De Kamerbrief Veranderopgave Inburgering gaat over het nieuwe inburgeringsstelsel waarover gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht. Het idee is statushouders beter te activeren en begeleiden bij hun participatie aan de samenleving. In zijn brief stelt Koolmees dat gemeenten niet op het nieuwe stelsel hoeven te wachten. Ze kunnen nu al de regie nemen.

Mogelijkheden

De minister benoemt een aantal mogelijkheden:

  • Hulp bieden bij het vinden van een inburgeringscursus.
  • Het inburgeringstraject verbinden met participatie en integratie, bijvoorbeeld met een bezoek aan een vrijwilligersorganisatie.
  • Gemeenten kunnen zodra zij melding hebben gehad van plaatsing in het AZC,┬áin contact treden met nieuwkomers en vast een plan voor inburgering opstellen. Dit gebeurt in verscheidene plaatsen al.

Meer informatie