Gisteren stond tijdens een Kamerdebat het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid centraal. Minister Ollongren (BZK) liet weten dat zeer binnenkort een overleg staat gepland met een aantal gemeenten. De minister wil gemeenten helpen die te maken hebben met acties en protesten.

Inmiddels zijn al (voorlopige) rechtelijke uitspraken gedaan in zaken waarin woonwagenbewoners standplaatsen ‘gekraakt’ hebben. De VNG vindt dat het Beleidskader niet als vrijbrief mag worden gebruikt om het recht in eigen handen te nemen. Dit is in strijd met de wet en keuren wij af. Het is goed dat ook de minister hier afstand van neemt.

Verduidelijking beleidskader

De minister heeft de Kamer toegezegd om, gelet op de acties die nu plaatsvinden, een nadere verduidelijking op het Beleidskader te geven. Het ministiere van BZK en de VNG geven op korte termijn nadere verduidelijking.

Rechterlijke uitspraken

De VNG heeft, samen met een aantal gemeenten, meegewerkt aan het Beleidskader. Er liggen een aantal uitspraken van onder meer het Europese Hof van Justitie, waaruit volgt dat Roma, Sinti en woonwagenbewoners het recht hebben om zich te vestigen in een woonwagen. Alle Europese landen moeten zich houden aan die uitspraken.

Bijgesteld beleid

Tot voor kort voorzag het rijksbeleid expliciet in de mogelijkheid om woonwagenstandplaatsen af te bouwen. Met het verschijnen van het beleidskader is (nu 3 maanden geleden) dit beleid bijgesteld. Gemeenten kunnen hiermee nu aan de slag.

Meer informatie