Het digitaal volgen van mensen op (semi-)openbare plekken is een inbreuk op de privacy, die slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. Dit schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de VNG. Hij verzoekt ons om de voorwaarden nog eens te delen met onze leden.

Vorig jaar diende Kamerlid Van Nispen een motie in over het gebruik van wifi-tracking. Hij constateerde dat er in enkele tientallen gemeenten mee werd gewerkt, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had verklaard dat dit bijna nooit is toegestaan. Hij verzocht de regering duidelijk te maken op grond waarvan wifi-tracking is toegestaan, dit actief te delen met gemeenten en bedrijfsleven. De motie werd aangenomen.

Wifi-tracking

Bij wifi-tracking worden mac-adressen in combinatie met locatie en tijdstip verwerkt en opgeslagen. Een mac-adres is een unieke code in het mobiele apparaat dat wordt uitgezonden als de wifi aanstaat. Personen worden indirect identificeerbaar als deze gegevens gekoppeld worden aan gegevens uit andere toepassingen, bijvoorbeeld camerabeelden of persoonlijke bonuskaarten. Aan wifi-tracking zijn daarom strikte voorwaarden verbonden. In zijn brief brengt minister Dekker deze voorwaarden onder de aandacht. Voor meer informatie verwijst hij naar de AP. 

Forum

U kunt hierover ook de VNG benaderen of sparren op ons privacy-forum. Een platform van en voor gemeenteambtenaren waarin ze onderling informatie kunnen uitwisselen over onderwerpen als privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt er terecht met allerlei vraagstukken of uw ervaringen uit de praktijk delen.

Brief

Brief minister Dekker over voorwaarden wifi-tracking