Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft - mede op verzoek van de VNG - een model-document ontwikkeld om schade te compenseren die ontstaat doordat kabels en leidingen moeten worden verlegd. Het model bespaart kosten en 'gedoe' tussen gemeenten en kabel-beheerders.

Soms is het noodzakelijk kabels en leidingen te verplaatsen, dat gaat gepaard met hoge kosten voor de nutsbedrijven. Gemeenten gaan daar heel verschillend mee om. Soms zijn er privaatrechtelijke afspraken over vergoedingen, soms publiekrechtelijke, en soms helemaal geen afspraken. Dit is verwarrend en het leidt tot onnodige extra kosten.

Objectieve standaard

Een meer uniform toegepaste regeling kan veel discussies besparen. Het GPKL heeft daarvoor een modeldocument ontwikkeld. Het is een geobjectiveerde standaard, gebaseerd op regelingen met afschrijvingstermijnen van respectievelijk 15 en 30 jaar. Verschillende gemeenten hebben die recent ingevoerd na het opzeggen van oude overeenkomsten. In het model staan de details.

Voor situaties die in de praktijk veel voorkomen, bieden gestandaardiseerde afschrijvingstermijnen duidelijkheid, voor gemeenten en voor netbeheerders.

Meer informatie