Met de aanmelding van Teylingen en Rotterdam is het aantal Gemeenten4GlobalGoals op 100 gekomen. Ook zij leggen nu expliciet de verbinding tussen het gemeentelijk beleid en de Global Goals. Die sluiten goed aan bij de brede duurzaamheidsopgaven waar Nederlandse gemeenten voor staan.

In Rotterdam kwam het initiatief uit de gemeenteraad. Onder andere binnen initiatieven als het Rotterdams Klimaatakkoord, Veilig010 en programma circulair werkt de gemeente al langer aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast ziet de gemeente ook aansluiting met het herstel van de coronacrisis. Het Global Goals motto 'leave no one behind' krijgt met de crisis extra betekenis en urgentie. De aanmelding wordt ter bekrachtiging op 8 december nog door het Rotterdamse college besproken.

In Teylingen was het besluit om Global Goals gemeente te worden onderdeel van het unaniem door de gemeenteraad aanvaarde plan ‘Duurzame ontwikkeling Teylingen 2020 – 2024’ en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. Daarin is uitgewerkt hoe Teylingen de brede duurzaamheidsagenda invult, met de fysieke, sociale en economische aspecten ervan.

Gemeenten4GlobalGoals is de campagne waarmee de VNG sinds 2015 Nederlandse gemeenten inspireert en ondersteunt bij de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ook wel Global Goals genoemd.

Meer informatie