Vanaf 2019 ontvangen 372 gemeenten jaarlijks € 73,3 miljoen rijksgeld gelet op de bestuurlijke afspraken van juni jl. over de verruimde Brede regeling combinatiefuncties. Het Rijk bekostigt 40% en gemeenten organiseren daarbij 60% in cofinanciering.

Het gaat afgerond om structureel 3665 fte's combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches.

Rijksgeld voor gemeenten

In de circulaire Gemeentefonds van 7 december jl. zijn de bedragen opgenomen die 372 gemeenten per 2019 ontvangen voor combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches. Gelet op het gerealiseerde aantal fte's is er een norm voor het nieuwe aantal: de gemeentelijke deelnamepercentages variëren daardoor van 60% tot maximaal 134%. Het rijksgeld wordt voor 4 jaar verstrekt, binnen het budget kunnen gemeenten desgewenst per jaar om een aanpassing vragen.

Monitoring nieuwe stijl

Vanaf 2019 start vanuit het Mulier Instituut de monitoring nieuwe stijl: een combinatie van de eerdere output- en outcomemetingen onder gemeenten. Het gaat voortaan om de volgende aspecten: combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches in aantal fte's en personen; opleidingsniveaus, type taken en salariscategorieën; cofinanciering intern en extern; inzet op diverse sectoren en doelgroepen; lokaal gekozen doelen; bereikte deelnemers en behaalde doelstellingen. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Continuering van ondersteuning

De ondersteuning bij de Brede regeling combinatiefuncties in het algemeen en voor sport/buurtsportcoaches blijft in handen van de Vereniging Sport en Gemeenten www.sportindebuurt.nl

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst houdt de ondersteuning op het gebied van cultuur/cultuurcoaches. Kennisdeling en van elkaar leren staan daarbij voorop.

Meer informatie