Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.

Uit de onderhandelingen zijn gunstige voorwaarden gekomen, waarvan gemeenten zelf bepalen of ze er gebruik van maken.

Samen organiseren

Een aantal belangrijke veranderingen in de werkomgeving van Microsoft, waaronder Office 365-producten, Windows 10, beveiligingsproducten en samenwerkingsproducten, was voor VNG Realisatie aanleiding met Microsoft in onderhandeling te treden over de voorwaarden. De ondertekening past binnen de beweging die gemeenten hebben ingezet om meer samen te organiseren.

Cloud Competence Center

Het Rijk en de VNG zijn zich bewust van de bevindingen van het Data Protection Impact Assessment (DPIA), uitgevoerd in opdracht van het SLM Microsoft Rijk. Gezamenlijk zetten we de komende maanden een Cloud Competence Center op, dat - naast het volgen van de invulling van de bevindingen in het DPIA - zal zorgen voor ondersteunende informatie over het veilig en privacy-gericht inrichten en gebruiken van Windows 10 en Office 365. Het Center richt zich eerst op Microsoft en in 2020 ook op andere softwareproducten. 

Meer informatie