Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel.

Een top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen. Hiermee reageert de VNG op de Kamerbrief van minister De Jonge en minister Dekker'Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering' (zie onderaan dit bericht). We stuurden minister-president Rutte hierover vandaag deze brief:

Randvoorwaarden volstrekt ontoereikend

Zoals al zo vaak door de VNG en individuele gemeenten naar voren is gebracht, zijn de randvoorwaarden waaronder gemeenten met de jeugdzorg moeten dealen volstrekt ontoereikend. De financiën schieten ernstig tekort, en de extra middelen van het kabinet zijn niet toereikend en slechts incidenteel. Te weinig budget is niet op te lossen door het stelsel anders te ordenen.

Regionale samenwerking al door gemeenten opgezet

Gemeenten zijn zelf overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking om specialistische zorg te bieden. Sterker nog, die is door hen zelf opgezet. Maar juist in het lokale veld is - samen met huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg - veel te bereiken. Dat laten gemeenten elke dag met hun partners zien.

Meer informatie

Zie ook