Een volle agenda en de hectiek van alledag. Buiten hun kerntaak hebben professionals vaak weinig ruimte om een actieve rol te spelen in het netwerk van ketenpartners. Dat geldt dikwijls ook voor huisartsen. Hoe kun je hen goed betrekken bij de samenwerking rond statushouders?

Voor een goede samenwerking in de keten is het van belang om alle partners mee te nemen. Karlijn Hoondert, regiocoördinator van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders in Gelderland-Zuid, heeft een manier gevonden om huisartsen te informeren en hen te laten deelnemen aan bijscholingen en netwerkbijeenkomsten.

Nieuwsbrief

In de regio is een actieve huisartsenkring met een goed gelezen nieuwsbrief. ‘Ik werk heel prettig samen met de beleidsmedewerker van de huisartsenvereniging die de redactie doet van de website en de nieuwsbrief. In bijna elke editie staat een item over statushouders. Dat is begonnen toen ik de huisartsenkring benaderde om te polsen of er interesse was in een nascholing. De beleidsmedewerker stelde toen voor om de website en de nieuwsbrief te gebruiken als ingang.' Door met de juiste persoon contact te leggen, wordt de hele beroepsgroep in Gelderland-Zuid bereikt. Het helpt dat er in de regio een aantal zeer betrokken huisartsen werkzaam zijn.

Onderwerpen

Voorbeelden van gepubliceerde onderwerpen zijn:

  • Hoe maak je gebruik van de tolkentelefoon?
  • Seksueel overdraagbare aandoeningen en HIV bespreekbaar maken met migranten
  • Gratis online trainingen voor het werken met migranten en vluchtelingen

Investeren in samenwerken met huisartsen loont. Zo heeft de huisartsenkring besloten om binnenkort een deel van de ledenvergadering te wijden aan statushouders en migranten. Hoondert: ‘Het is de moeite waard om te investeren in netwerken, bel bijvoorbeeld eens een huisarts die een relevant artikel heeft gepubliceerd.’

Meer informatie