Interview Esther van Oosten

De media bericht steeds vaker over onwelwillende, malafide zorgaanbieders die gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken, waardoor kwetsbare burgers in het nauw komen. Daarom hebben de gemeente Rotterdam en VNG Naleving de handen ineen geslagen om een e-learning te ontwikkelen over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Om wat meer te weten te komen over de e-learning, sprak ik met Esther van Oosten (op de foto rechtsonder) van de gemeente Rotterdam en Jeroen van Mierlo (rechtsboven) van VNG Naleving.

Trouwe lezers van VNG Naleving kennen je misschien al van de interviewreeks ‘De toezichtpraktijk van’, maar aangezien dat alweer enige tijd geleden is geplaatst, lijkt het mij goed als je je even kort voorstelt en vertelt waar je werkt.

Ik werk met veel plezier voor de gemeente Rotterdam en ben daar coördinator van het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude Rotterdam. Wij doen met een geweldig gedreven en enthousiast team van administratief medewerkers en toezichthouders onderzoek naar de rechtmatigheid van de Wmo en Jeugdwet. Dat team is ongeveer 10,5 fte groot, dus dat is een behoorlijk groot team. Zeker als je het landelijk bekijkt, heeft Rotterdam veel aandacht voor de rechtmatigheid. Gelukkig.

Is dat ook de reden dat jullie betrokken zijn bij het ontwikkelen van de e-learning?

We raakten een tijd geleden aan de praat met Dennis Kragten (programmamanager team Zorg bij VNG Naleving). Hij vertelde dat hij bezig was met een e-learning en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Wij vonden dat het goed zou zijn om andere gemeenten mee te nemen in de Rotterdamse inzichten op het gebied van fraudepreventie. En als we die kennis kunnen delen samen met de VNG, dachten we een mooi product te kunnen neerzetten. Niet alleen voor de front office van Rotterdam, maar landelijk, zodat andere gemeenten daar ook profijt van hebben.

Wie hebben er allemaal meegewerkt aan de training?

Best een groot aantal mensen. Een stafadviseur, de kwaliteitsmedewerkers, beleidsadviseur, de coördinator vakontwikkeling, meerdere toezichthouders rechtmatigheid en diverse deskundigen van de VNG. Iedereen heeft meegedacht over de inhoud. Daardoor is het een mooi product geworden waarin veel kanten van de materie worden uitgelicht. En waar de uitvoering, naar mijn idee, echt iets aan gaat hebben. Het proces werd begeleid door Jeroen. De brede input was heel waardevol, maar maakte het tegelijkertijd wel lastig, omdat iedereen vanuit zijn functie naar de materie kijkt. Daardoor kostte het in elkaar zetten van de training iets meer tijd dan we hadden ingeschat, maar hebben we daardoor wel een heel diverse e-learning kunnen neerzetten.

Voor wie is de training eigenlijk bedoeld?

Voor medewerkers van de front office, zoals medewerkers van wijkteams, zorgconsulenten en Wmo adviseurs. Mensen die vaststellen of zorg wel of niet wordt toegekend en in welke mate. Naar ons idee zit daar de sleutel. Er kunnen namelijk wel 100 toezichthouders zijn, maar de grootste kracht ligt bij de collega’s aan de poort. We willen de fraudealertheid verhogen van de mensen die in de zorgtoekenning zitten. We zijn ervan overtuigd dat er na het voltooien van de training meer wordt gezien dan ervoor!

We hebben ons ingezet om de inhoud ook relevant te laten zijn voor de kleinere gemeenten. Dus deze training is niet enkel geschikt voor grotere, maar juist ook voor kleinere gemeenten waar misschien (nog) geen toezichthouder is aangewezen.

Wat kan men verwachten van de e-learning?

E-Learning Fraudealertheid in de zorg

Het is een heel diverse en afwisselende training. Dat komt onder andere doordat er mensen met verschillende functies aan hebben meegewerkt. Ook hebben we de inhoud divers gehouden. Dus je krijgt krantenartikelen te zien, video’s, teksten en je sluit af met een toets. Het fijne van de e-learning is dat je eraan kunt beginnen wanneer het jou goed uitkomt. Heb je het even druk of wil je even pauze? Geen probleem. Je hoeft het dus niet in een keer af te ronden, maar je kunt even pauze nemen en bijvoorbeeld de volgende dag weer verder gaan.

Wanneer is het een succes?

Voor mij is het een succes als medewerkers na het doorlopen van de e-learning, in de praktijk zo’n lampje boven hun hoofd krijgen en denken: ‘Hé, wacht eens even. Hier heb ik over gelezen. Nu moet ik opletten of doorvragen.’ aldus Esther. Jeroen voegt daar aan toe: ‘Het gaat over fraudebewustzijn, dus als dat spreekwoordelijke lampje gaat branden, dan is het een succes. Want dat betekent dat er fraudebewustzijn is. En de kers op de taart zou zijn, als er dan ook naar gehandeld wordt.’


Fraudealertheid in de zorg | E-learning

De kosten per module bedragen € 39,95 exclusief btw (prijspeil 2020) per persoon.

> Vraag de e-learning aan