Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is sinds januari operationeel. In een half jaar tijd zijn er al meer dan 100 meldingen binnengekomen. Van een echtscheiding of verhuizing die niet goed is verwerkt tot verkeerde aanslagen WOZ- of Waterschapsbelasting door onjuiste registraties.

Het MFO ondersteunt overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden als het binnen hun mogelijkheden niet of onvoldoende lukt om de onjuiste gegevens voor de melders te corrigeren. Het meldpunt werkt samen met alle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. 

Om de eerste 6 maanden van het MFO beter in beeld te brengen hebben ze een aantal gegevens in een visuele afbeelding geplaatst.

©RvIG - Klik op de afbeelding voor de volledige pdf

Meer informatie