Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor de 2e tranche van het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners.

Diverse organisaties, waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo en Mind, hebben zich aan het Verbetertraject verbonden. Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden begeleiden het traject.

Aanmelden kan tot en met 4 december. 

Doel van het Verbetertraject

Gemeenten zijn inmiddels 5 jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op onderdelen beter kan. Het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’ (kort gezegd: Verbetertraject Toegang) werkt aan structurele verbetering van de toegang en richt zich op de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van knelpunten.

Meer informatie

Kijk op de website van Movisie voor meer informatie over het Verbetertraject (achtergrond, werkwijze, wat van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd, en wat ze kunnen verwachten).